Privacybeleid

CarpetVista.nl wordt beheerd door:

RugVista AB
Ringugnsgatan 11
S-216 16 Malmö, Zweden.
Bedrijfsidentificatienummer: 556458-9207

RugVista AB werkt actief om te verzekeren dat uw privacy beschermd wordt, wanneer u online services, klantenondersteuning en publieke online kanalen, zoals sociale media, gebruikt. CarpetVista AB is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die ingediend worden en zal ze verwerken in overeenstemming met de Zweedse wet inzake gegevensbescherming (1998:204) die in overeenstemming is met de Richtlijn inzake gegevensbescherming van de EU (95/46/EG) (waarnaar hieronder verwezen wordt als Richtlijn 95/46/EG).

Wanneer verzamelen we persoonsgegevens?

We verzamelen persoonsgegevens die aan ons ingediend worden, wanneer u een order plaatst, contact opneemt met onze klantenservice of u inschrijft voor of deelneemt aan onze verschillende online services, zoals wedstrijden, productmededelingen en nieuwsbrieven.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen enkel persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en betaalgegevens die nodig zijn om onze services aan u te kunnen verstrekken.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens die verzameld worden door onze systemen, worden hoofdzakelijk opgeslagen in de Europese Economische Ruimte (EER), maar het kan gebeuren dat ze overgedragen worden aan gebieden erbuiten. In dergelijke gevallen gebeuren alle overdrachten en de opslag in overeenstemming met de wetten inzake gegevensbescherming van toepassing.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen uw gegevens en gebruiken ze voor de volgende doeleinden

  • om betalingen te verwerken en orders te behandelen
  • om misbruik en fraude op onze services te vermijden
  • om uw account (tracering van leveringen, orderstatus, ordergeschiedenis, favorieten, volglijsten, enz.) te registreren en te beheren
  • om contact met u op te nemen in het geval van problemen met de levering
  • om ons te helpen mogelijke onderbrekingen in onze services op te lossen
  • om analyses uit te voeren en zo relevante marketingaanbiedingen aan te kunnen bieden
  • om u informatie te sturen die u van ons verzocht hebt, waaronder marketingcommunicaties en informatie over onze producten
  • om, indien u dat verzocht hebt, u op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid van onze producten
  • om tijdens de organisatie van wedstrijden de winnaars, deelnemers en kiezers op de hoogte te brengen
  • om vragen te beantwoorden en suggesties te geven over onze producten en services
Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn enkel toegankelijk voor bevoegd personeel dat rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden. Uw gegevens worden nooit verhandeld of verkocht en ze worden enkel gedeeld met partijen buiten Carpetvista AB wanneer zij rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden.

Wat zijn uw rechten?

In overeenstemming met de wet (Richtlijn 95/46/EG) hebt u het recht om een uittreksel van de gegevens die we over u opslaan gratis aan te vragen. U hebt ook het recht om de gegevens te corrigeren en ze te verwijderen, als we niet beschikken over wettelijke opslagverplichtingen, zoals bijvoorbeeld boekhoudregels. U hebt ook het recht directe marketing te weigeren en we stellen u ervan op de hoogte dat u ervoor kunt kiezen uw toestemming voor de ontvangst van onze nieuwsbrieven te allen tijde in te trekken aan de hand van de link die verstrekt wordt in de voettekst van de e-mails. Neem a.u.b. contact op met onze klantenservice voor hulp bij deze zaken via +31 20 201 8134 of stuur ons een e-mail via info@carpetvista.com

Hoe verzekeren we dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn?

We hechten veel belang aan de beveiliging van alle gevoelige gegevens die geassocieerd zijn met onze klanten. We maken gebruik van technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze betalingsproviders verwerken uw kaartgegevens in overeenstemming met de internationale veiligheidsnorm PCI DSS.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonsgegevens opslaan zolang we beschikken over een actieve toestemming van onze klanten of over andere algemenere rechtsgronden voor het bewaren van die gegevens (bijv. boekhoudregels). Als we gedurende twee jaar niet met elkaar gecommuniceerd hebben, zullen we u vragen uw toestemming opnieuw te geven. Als u hiermee niet akkoord gaat, zullen we uw persoonsgegevens wissen.

Verzameling van bijkomende gegevens

Cookies

We gebruiken cookies om u een comfortabele online winkelervaring te kunnen bieden. Cookies worden gebruikt voor een aantal redenen, onder meer om ons in staat te stellen de contents van uw winkelwagentje te behandelen, alsook de vereiste informatie te verstrekken wanneer u inlogt. Bovendien gebruiken we cookies om onze marketing te meten en te optimaliseren. Als uw webbrowser zo ingesteld is dat hij geen cookies accepteert, kunnen we niet garanderen dat de website naar behoren zal functioneren. Als u eventuele problemen ondervindt, raadpleeg uw huidige instellingen en update ze eventueel. Ga voor meer informatie over cookies naar Alles over cookies.

De creatie van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor webanalyses

Gepseudonimiseerde gebruikersprofielen zullen niet samengevoegd worden met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem zonder de specifieke en uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als u de verzameling van gegevens wilt vermijden, kunt u de uitvoering van externe Javascript-content blokkeren in uw browser door een overeenkomende browserplug-in te installeren (bijv. Noscript).

Het gebruik van sociale plug-ins van Facebook

Onze website maakt gebruik van de zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociaal netwerk Facebook dat beheerd wordt door Facebook Inc., 1601 S. Californië Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn gemarkeerd met het Facebook-logo of er staat vermeld "sociale plug-in van Facebook" of "sociale Facebook-plug-in". U kunt een overzicht van de plug-ins van Facebook en hoe ze eruit zien hier vinden: http://developers.facebook.com/plugins

Als u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, zal uw browser een rechtstreekse verbinding maken met de Facebook-servers. De content van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en geïntegreerd in de pagina. Via deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser de overeenstemmende pagina van onze website geopend heeft, zelfs als u geen Facebook-profiel hebt of als u op dat moment niet ingelogd bent bij Facebook. Deze informatie (waaronder uw IP-adres) zal rechtstreeks van uw browser worden doorgestuurd naar een Facebook-server in de VS en daar opgeslagen worden.

Als u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk linken aan uw Facebook-profiel. Als u een interactie aangaat met de plug-ins, wanneer u bijvoorbeeld klikt op de knop "vind ik leuk" of commentaar plaatst, wordt ook deze informatie rechtstreeks doorgestuurd naar een Facebook-server en daar opgeslagen. De informatie zal ook op uw Facebook-profiel geplaatst worden en te zien zijn voor al uw Facebook-vrienden.

Het doeleinde en het bereik van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw rechten in dit opzicht en de instellingsopties voor de bescherming van uw privacy kunnen gevonden worden in het privacybeleid van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Als u niet wenst dat Facebook de gegevens die verzameld zijn via onze website rechtstreeks linkt aan uw Facebook-profiel, moet u uitloggen van Facebook, voordat u onze website bezoekt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die geleverd wordt door Google Inc. (Alfabet). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en die ons in staat stellen een analyse uit te voeren van uw gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website wordt normaal gezien doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Als er echter IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, zal uw IP-adres vooraf door Google ingekort worden, indien u zich bevindt in een lidstaat van de Europese Unie of in een land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres gestuurd worden naar een Google-server in de VS en daar ingekort worden.

Google zal uit naam van de beheerder van deze website deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere services te leveren aan de websitebeheerder die betrekking hebben op de websiteactiviteit en het internetgebruik, wanneer die informatie doorgestuurd wordt via uw browser binnen het kader van Google Analytics. Uw IP-adres zal niet samengevoegd worden met andere gegevens die verstrekt zijn door Google.

U kunt de opslag van cookies vermijden door dit in te stellen in de instellingen van uw browsersoftware. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, het kan zijn dat u niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook de gegevens verzamelen die het cookie gegenereerd heeft en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Syte

Wij gebruiken Syte om onze gebruikers te voorzien van de best mogelijke ontdekkingsreis naar producten. Syte is een technologische dienst die gebruikers in staat stelt afbeeldingen vanuit de echte wereld te uploaden om soortgelijke artikelen in onze catalogus te vinden en onze pagina’s productaanbevelingen te verbeteren. De technologische dienst van Syte wordt aangeboden door Syte Visual Conception Ltd (Tel Aviv 3 Rothschild Boulevard 6688106, Tel Aviv-Yafo, Israël). Syte hanteert twee soorten klantgegevens gegeven door klanten. (i) Persoonlijke afbeeldingen geüpload ter analyse door Syte: Syte slaat de afbeelding op haar beveiligde servers 24 uur lang op waarna deze automatisch zal worden verwijderd. (ii) Client-IPs van klanten: Syte gebruikt het IP-adres om het land van oorsprong van een gebruiker te achterhalen. Uw IP-adres wordt gecodeerd gedurende uw sessie en wordt opgeslagen in een anonieme vorm. De servers waarop wij de gegevens opslaan bevinden zich in de Europese Unie (Frankfurt) en worden gehost door AWS (Amazon Web Services). Syte maakt ook gebruik van cookies om uw interacties met de Website vast te leggen om de relevantie van de aangeboden aanbevelingen te optimaliseren. Deze interacties worden namens ons opgeslagen in een gebruikersprofiel dat een pseudoniem is en dat niet kan worden geassocieerd met een specifieke gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het Privacybeleid van Syte (https://www.syte.ai/privacy/)

Hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om onze dienst op te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), de grootte van het scherm van het apparaat, het type apparaat (unieke apparaatidentificaties), de browserinformatie, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is contractueel verboden om de gegevens die voor ons zijn verzameld te verkopen. Voor meer details, zie de sectie 'over Hotjar' van Hotjar’s support site.

Adtriba

Op deze website wordt technologie van AdTriba GmbH – Hoheluftchaussee 112, 20253 Hamburg (https://adtriba.com/) gebruikt, om gegevens te verzamelen en op te slaan waarmee gebruikersprofielen onder pseudoniem worden gecreëerd. Deze gebruikersprofielen worden gebruikt om het gedrag van bezoekers te analyseren, zodat we ons kunnen focussen op hun behoeften en ons aanbod kunnen verbeteren. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestandjes die lokaal worden opgeslagen op het apparaat van de paginabezoeker, zodat het voor onze website mogelijk wordt om ze te herkennen als ze nogmaals langskomen. Zonder afzonderlijk gegeven, expliciete toestemming, worden de gebruikersprofielen onder pseudoniem niet samengevoegd met de persoonsgegevens van de gebruiker van dat pseudoniem. U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verzameling en opslag van gegevens door Adtriba, wat dan een gevolg heeft voor de toekomstige werking. U kunt dit doen door de volgende pagina te bezoeken: https://privacy.adtriba.com/

UITSTEKEND
4.7 van 5
2487 klanten hebben een recensie geschreven op Trustpilot
02/05/2021
Titia S.
prima service en je hoeft ook niet bang…
prima service en je hoeft ook niet bang te zijn om tapijt terug te sturen. Kleur van het tapijt kwam in ons geval wel anders over op de foto. Het geel was meer groen, maar pastte gelukkig ook
27/04/2021
Hanneke
Het tapijt is prachtig
Het tapijt is prachtig, duurzaam geproduceerd en snel geleverd. Kleuren zoals op de foto’s en mooie, glanzende wol. Alleen zitten er na 1 dag nog wat kreukels in het wollen tapijt en we hopen dat dat puur van het transport is en dat dat nog bijtrekt.
23/04/2021
Van Den Boogaard Robert
Alles helemaal in orde!
Schitterend kleed, heel vlot geleverd. Ik kan CarpetVista van harte aanbevelen!!
22/04/2021
Karen Holt
Amazing quality for an amazing price!
Despite the great reviews on this site, I was mildly apprehensive waiting for my carpet to arrive, as I wasn't sure how much I could really expect for the (IMO incredibly low) price I paid. We already have three Gabbeh carpets in our home, so I know what they (can) cost! Well, it was delivered today, and I'm absolutely gobsmacked by the quality. It's every bit as thick, soft and rich in colour as our others. I also had very specific size requirements that were far from standard, and I had to look around for a while before I found a carpet in the dimensions I needed on your website. It fits the spot I needed it for perfectly. Top it off with free - and incredibly fast and well-tracked shipping - and I have nothing but the highest praise for my experience with CarpetVista. Should I ever need to beautify another part of my floors, I know exactly where to go.
17/04/2021
G. S.
Het tapijt is prachtig
Het tapijt is prachtig! Precies zoals er werd aangeboden. Dus ik ben erg tevreden.